Dezvoltarea Apetitului pentRu Educatie (DARE)

calendar


Inscriere:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY-CEWnI1d1bZxZBmwaLTkdp5a0kxcc6Js3HOp8oTDUQWOqA/viewform?usp=sf_link


Rezumatul proiectului:

Prin proiectul DARE ne propunem sa cream un model de integrare in mediul universitar al studentilor aflati in grupuri dezavantajate care abandoneaza cursurile in primii ani de la inscriere cu ajutorul sentimentului de apartenenta.
Obiectivele si activitatile se completeaza reciproc creand o experienta complementara a celei academice si vor aduce un plus pe partea de programe remediale, activitati de indrumare, sprijin, dezvoltare personala, dezvoltare a competentelor socio-emotionale. De asemenea se vor derula campanii de constientizare, workshop-uri in domenii specifice, vizite de studiu si nu in ultimul rand programe de consiliere profesionala si orientare in cariera pentru studentii Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole. De asemenea, prin implementarea obiectivelor propuse se creeaza un mediu propice de desfasurarea a activitatilor extra-curriculare prin dotarea unei sali a facultatii dedicata acestor activitati. Dotarea salii facultatii, dedicata acestor activitati, va fi una din modalitatile de asigurare a implementarii obiectivelor propuse.
Prin implementarea activitatilor proiectului DARE se urmareste reducerea abandonului scolar Ón primul an de studiu al studentilor aflati in grupuri dezavantajate si integrarea lor in randul celorlalte grupuri de studenti.


Mai multe informatii:

http://civile.utcb.ro/dare.html


Calendar provizoriu:

calendar